Јов. Chapter 21

1 Одговори Јов и рече:
2 'Ислушајте го внимателно зборот мој; тоа ке ми биде утеха од вас.
3 Потрпете ме, и јас ке говорам; а потоа, откако ке се искажам, потсмевајте се.
4 Зар на човек се оплакувам јас? Па како да не биде жалосен духот мој?
5 Погледајте ме и ужаснете се, и ставете прст на устата своја.
6 Само кога ке помислам, - истрпнувам, и трепет го обзема телото мое.
7 Зошто беззакониците живеат, достигнуваат старост, и собираат богатство?
8 Децата нивни се со нив пред лицето нивно, и внуците им се пред очите нивни.
9 Куките им се во мир и без страв, и жезалот Божји не е врз нив.
10 Бикот нивни оплодува и не пропушта, кравата нивна зачнува и не пометнува.
11 Ги пуштаа малите свои како стадо, и децата нивни скокаат.
12 Подвикнуваат при тимпани и гусли и се веселат со свирки;
13 ги поминуваат деновите во добро и во еден миг слегнуваат во гроб.
14 А ме утоа, Му велат на Бога: - 'Отстрани се од нас, не сакаме да знаеме за Твоите патишта!
15 Што е Вседржителот, та да му служиме? И каква полза има да прибегнуваме кон Него?'
16 Гледаш, доброто нивно не е од нивните раце. - Но далеку е од мене советот на нечестивите!
17 Често згаснува светилката кај беззакониците и ги сполетува зло, а Он во гневот Свој ги даруа со страдања?
18 Тие треба да бидат како сламка пред ветар и како плева, завеана од виор.
19 Kе речеш: 'Бог го чува злото негово за неговите деца. - Нека му воздаде Он на него самиот, за да го знае тој тоа.
20 Нека очите негови го видат злото негово; и сам нека пие од гневот на Вседржителот.
21 Зашто, што му е грижа за домот негов, кога бројот на месеците негови ке се сврши?
22 Но Бога ли ке Го учиме на мудрост кога им суди на горните?
23 Еден умира во најголема сила своја, сосема спокоен и мирен;
24 внатрешнината му е полна со маст, и коските му се напоени со мозок.
25 Друг, пак, умира со огорчена душа, без да вкуси добро.
26 И еден до друг лежат во земјата и црви ги покриваат.
27 Ги знам вашите мисли и судови, што ги кроите против мене.
28 Вие велите: ‘каде е кнезовиот дом, каде е шаторот, во кој живеат беззакониците?‘
29 Зар не сте ги распрашувале патниците и не сте запознаени ли со нивните забележувања,
30 дека во денот на смртта безбожникот бива поштеден; во денот на гневот се одведува настрана?
31 Кој ке му го прекори пред лицето негово неговиот пат, и кој ке му врати за она што го вршел тој?
32 Го спроведуваат до гробиштата и во гробот свој останува тој.
33 Лесни се за него земјените грутки; по него одат многу лу е, а оние што отишле пред него број немаат.
34 Како тогаш сакате да ме утешите со суета? Во одговорите ваши останува само измама.'