Авдиј

1 Вака му вели Господ на Едом: 'Чув глас од Господа, известие е испратено ме у народите: ‘Станете, да се кренеме во борба против овој народ!‘'
2 Еве, те наравив најмал ме у народите, многу си презрен.
3 Гордоста на твоето срце те измами, тебе, кој живееш ме у камењата во пештери, во својот висок дом, и му велиш на своето срце: 'Кој е тој што ке ме собори на земја?'
4 И да се кренеш високо како орел, да направиш гнездо, и оттаму ке те сметнам; говори Господ.
5 Крадци кога би дошле кај тебе, или нокни разбојници, зар не би украле околку колку што им треба? Берачи на грозје ако би те нападнале, зар не би оставиле нешто за доберување?
6 Како беше пребран Исав, и како му ги зедоа сите негови сокриени работи!
7 Сосема те опустошија; сите твои сојузници станаа против тебе, те измамија и они што јадат со тебе, стапица ке ти стават, што не ке ја забележиш.
8 Во оној ден, вели Господ, ке ги погубам мудрите во земјата Едомска и разумните во гората Исавова.
9 И јунаците твои ке се уплашат, Темане, за да се истребат сите од гората Исавова.
10 Поради насилството и заради убиството, што му го направи на братот твој Јакова, со срам ке бидеш покриен и ке бидеш отфрлен засекогаш.
11 Во оној ден кога ти беше од спротивната страна; во оној ден кога други ја водеа во ропство војската негова, и кога ту инци влегуваа низ вратата негова и фрлаа жреб за Ерусалим, беше и ти како еден од нив.
12 Не презирај го братот твој во денот, кога е во невоља од ту инци, кога го водат во ту а земја, ниту да се радуваш на синовите Јудини, кога тие пропа аат, а уште помалку да ја отвораш устата своја во денот на нивните страдања.
13 Не влегувај низ вратата на Мојот народ во денот на неговата невоља, не насладувај се на нивното зло во денот на нивната погибел, и не земај од имотот нивни во денот на нивната пропаст.
14 И не стој на нивните крстопати, за да ги убиваш оние што бегаат, нити да ги предаваш оние, што преживеале во денот на нивната невоља.
15 Зашто денот Господен за сите народи е блузу: како си правел, така ке ти се прави; отплатата ке падне на твојата глава.
16 Оти, како што пиевте на Мојата света гора вие, така ке пијат вино сите народи, ке се препиваат и ке слегнат, и ке бидат како никогаш да не биле.
17 Но на гората Сион ке биде спасението и ке биде света, и домот на Јакова ке го добие своето наследство.
18 Домот на Јакова ке биде оган, а домот на Јосифа пламен, додека домот на Исава стрниште; ке разгорат на нив, и ке ги запалат; и нема никој од домот Исавов да остане жив, зашто Господ така вели.
19 Другородци ке ја наследат гората Исавова, и рамнината Филистејска; ке го наследат и полето Ефремово и полето Самариско, а Венијаминовото ке го наследи Галад.
20 Заробената, пак, војска на синовите Израилеви ке го наследи Ханан до Сарепта, а робовите од Ерусалим ке ги наследат јужните градови во Сефард.
21 И победниците ке се качат на гората Сион за да и судат на гората Исавова, и тогаш ке биде царството Господово.