Езекиел. Chapter 25

1 И би слово Господово до мене:
2 'Сине човечки', сврти го лицето свое кон синовите Амонови и кажи пророштво против нив,
3 и речи им на синовите Амонови: 'Чујте го словото на Господа Бога: така вели Господ Бог - бидејки за Моето светилиште се вели: ‘о, о,‘ а тоа е навреда и за Израилевата земја, оти таа е опустошена, и за домот Јудин, бидејки тие отидоа во ропство.
4 Затоа, еве, Јас ке те дадам во наследство на синовите од Исток и ке направат при тебе колиби, ке распнат кај тебе шатори и ке ги јадат плодовите твои и ке го пијат млекото твое.
5 Рава ке ја направам обор за камили, и синовите Амонови - овчари, па ке познаете, дека Јас сум Господ.'
6 Затоа вака вели Господ Бог: 'Бидејки ти плесна со рацете и тропна со ногата, со сиот презир кон земјата Израилева, душевно се зарадува,
7 еве, Јас, ке ја протегнам раката Своја против тебе и ке те предадам да те разграбаат народите, и ке те истребам од бројот на народите и ке те избришам од бројот на земјите; ке те уништам и ке познаеш, дека Јас сум Господ.'
8 Така вели Господ Бог: 'Бидејки Моав и Сеир велат: ете и домот Јудин е како сите народи.'
9 Еве, Јас ке ја откријам земјата Моавска од крај до крај, за да остане без градовите што им беа украс на земјата: Бет - Јесимот, Валмеон и Киријатаим,
10 за синовите од Исток и ке им го дадам во наследство заедно со синовите Амонови, та синовите Амонови да не се спомнуваат повеке ме у народите.
11 И Моав ке го судам, па ке познаат, дека Јас сум Господ.'
12 Така вели Господ Бог: Бидејки Едом жестоко му се одмаздуваше на домот Јудин и тешко згреши, со тоа што им се одмаздуваше,
13 вака вели Господ Бог: 'Kе ја протегнам раката против Едом и ке ги истребам при него лу ето и добитокот и ке го направам пустиња. Од Теман до Дедан, сите ке паднат од меч.
14 И ке му се одмаздам на Едом преку раката на Мојот народ, Израилот; и тие ке дејствуваат во Идумеја по Мојот гнев и Моето негодување, па ке го познаат Моето одмаздување', вели Господ Бог.
15 Така вели Господ Бог: 'Затоа што Филистејците постапија со одмазда и се одмаздуваа со презир во душата за погибел, со вечна омраза,
16 така вели Господ Бог - еве, ке ја протегнам раката Своја над Филистејците, ке ги истребам оние од Крит и ке го уништам нивниот остаток покрај морскиот брег;
17 и ке извршам над нив голема одмазда со жестоки казни; па ке познаат дека Јас сум Господ, кога ке го извршам над нив Моето одмаздување.'