Исаија. Chapter 12

1 Во оној ден ке речеш: 'Kе Те славам, Господи! Ти ми беше гневен, но го одврати гневот Свој и ме утеши.
2 Ете, Бог е моето спасение; на Него се надевам; и не се плашам; зашто Господ е мојата сила, Господ е мојата песна; Он ми е спасение.
3 Тогаш со радост ке црпите вода од изворите на спасението,
4 во тој ден ке речете: 'Славете Го Господа, повикувајте Го името Негово; разгласувајте ги ме у народите делата Негови; напомнувајте дека името Негово е големо;
5 пејте Му на Господа, зашто Он направил нешто големо - нека го знаат тоа по целата земја.
6 Весели се и радувај се, жителко Сионова, зашто, голем е ме у тебе Светецот Израилев.'