Исаија. Chapter 21

1 Пророштво за крајморската пустиња. - Како што бурите се носат во јужната страна, така доа а тоа од пустињата, од страшната земја.
2 Страшна глетка ми беше покажата: грабач граби, опустошител опустошува; оди Еламе, опседни Мидијо: на сите воздишки ке им ставам крај.
3 Од тоа бедрата ми треперат; маки ме обзедоа, како маки на родилка. Возбуден сум од тоа што слушам; вознемирен сум од ова што го гледам.
4 Срцето ми трепери: морници ме обземаат; радосната моја нок стана ужас за мене.
5 Готват трпеза, постилаат покривки, јадат, пијат. 'Станувајте, кнезови, намачкајте ги штитовите!'
6 Зашто вака ми рече Господ: 'Оди, одреди пазач; нека го јавува тој, она што го гледа.
7 И виде тој, дека доа аат по двајца јавачи на коњи, јавачи на осли, јавачи на камили; и претпазливо тој слушаше, со големо внимание, -
8 и почна да вика тој како лав: господаре мој: стоев на стража цел цен и на местото свое останував по цели ноки:
9 и ете, доа аат лу е, јавачи на коњи по двајца. Потоа извика и рече: падна, падна Вавилон, и сите идоли на боговите негови лежат скршени на земјата.
10 О, овршено жито на гумното мое! Она што го чув од Господа Саваот, Бога Израилев, тоа и ви го соопштив.
11 Пророштвото за Едом. - Ми викаат од Сеир: 'Стражару, кое време е во нокта? Пазачу, кое време е ноква?'
12 Чуварот рече: 'Наближува утрото, но и нокта. Ако упорно прашувате - прашувајте; свртете се и дојдете.
13 Пророштво за Арабија. - Во гората арабиска нокевајте, каравани дедански.
14 Жители на Темајската земја, носете вода да ги пречекате жедните; со леб пречекајте ги бегалците;
15 зашто тие бегаат од мечот, од гол меч, од затегнат лак и од жестокоста на војната.'
16 Оти вака ми рече Господ: 'Уште една година, еднаква на наемничката година, - и сета слава на Кидар ке исчезне,
17 кај храбрите синови на Кидар ке останат не многу лакови,' така вели Господ, Бог Израилев.