Јован. Chapter 16

1 'Ова ви го кажав, за да не се соблазните.
2 Ќе ве бркаат од синагогите, а ќе дојде час кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека со тоа Му служи на Бога.
3 Тоа ќе го прават, бидејќи не Го знаат Таткото, ниту Мене.
4 Ова ви го кажав за да се сетите кога ќе дојде нивното време дека сум ви го рекол. Ова не ви го кажав од почетокот, бидејќи бев со вас.'
5 'А сега одам кај Оној Кој Ме прати, а никој од вас не Ме праша: 'Каде одиш?'
6 Туку, вашето срце се исполни со тага, зашто ви го кажав тоа.
7 Сепак, ви ја кажувам вистината: подобро е за вас Јас да си заминам. Зашто ако не си заминам, Утешителот нема да дојде кај вас; ако пак заминам, ќе ви Го испратам.
8 А кога ќе дојде Тој, ќе го увери светот за гревот, за праведноста и за судот.
9 За гревот - зашто не веруваат во Мене;
10 за праведноста - зашто си одам кај Таткото, и веќе нема да Ме видите;
11 за судот - зашто принцот на овој свет е осуден.
12 Имам уште многу да ви кажам, но сега не можете да поднесете.
13 А кога ќе дојде Тој, Духот на Bистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува Сам од Себе, туку ќе зборува за она што го слуша, и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат.
14 Тој ќе Ме прослави Мене, зашто ќе земе од Моето и ќе ви го објави вам.
15 Сè што има Таткото - Мое е; затоа реков дека ќе земе од Моето и ќе ви го објави вам.'
16 'Уште малку и веќе не ќе Ме гледате, ама за кратко и пак ќе Ме видите.'
17 А некои од Неговите ученици си рекоа еден на друг: 'Што е тоа, што ни вели: 'Уште малку, и не ќе Ме гледате, ама за кратко и пак ќе Ме видите?' и 'Си одам кај Таткото?'
18 И си зборуваа: 'Што е тоа 'за кратко' за кое зборува? Не знаеме за што зборува!'
19 Исус сфати дека сакаат да го прашаат, па им рече: 'Затоа ли се расправате меѓу себе за она што ви реков: 'Уште малку и не ќе Ме гледате, и пак по кратко ќе Ме видите?'
20 Bистина, вистина, ви велам: вие ќе плачете и ќе лелекате, а светот ќе се радува; ќе бидете тажни, но вашата тага ќе се претвори во радост.
21 Жената е тажна кога раѓа, зашто дошол нејзиниот час; но штом ќе го роди детето, не си спомнува веќе за маката - заради радоста дека се родил човек на светот.
22 Така и вие сега сте нажалени, но пак ќе ве видам, па ќе се зарадува вашето срце, и таа ваша радост никој не ќе може да ви ја одземе.
23 Bо оној ден нема да Ме прашувате за ништо. Bистина, вистина, ви велам: што и да побарате од Таткото во Мое име, ќе ви даде.
24 Досега ништо не баравте во Мое име; барајте и ќе добиете, та вашата радост да биде целосна.'
25 'Ова ви го зборував сликовито, но доаѓа часот кога нема да ви зборувам веќе сликовито, туку ќе ви зборувам отворено за Таткото.
26 Bо тој ден ќе барате во Мое име; и не ви велам дека Јас ќе Го молам Таткото за вас,
27 бидејќи самиот Татко ве љуби, зашто вие Ме засакавте Мене и верувавте дека Јас Сум излегол од Бога.
28 Излегов од Таткото и дојдов во светот. Сега повторно го оставам светот и одам кај Таткото.'
29 Неговите ученици рекоа: 'Еве, сега зборуваш отворено и не зборуваш сликовито.
30 Сега знаеме дека знаеш сè и не е нужно некој да Те испрашува; затоа веруваме дека си излегол од Бога.'
31 Исус им одговори: 'Сега верувате ли?
32 Еве, иде часот, и веќе настапи, за да се раштркате секој на своја страна и да Ме оставите Сам; но сепак не Сум Сам, зашто Таткото е со Мене.
33 Ова ви го реков, за да имате мир во Мене. Bо светот имате неволи, но бидете храбри - Јас го победив светот.'