Јован. Chapter 10

1 'Bистина, вистина, ви велам, оној што не влегува во трлото низ врата, туку прескокнува на друго место, тој е крадец и разбојник.
2 А оној што влегува низ вратата, тој е пастир на овците.
3 Нему вратарот му отвора, а овците го слушаат неговиот глас. Тој ги вика по име и ги изведува.
4 Кога ќе ги изведе, оди пред нив, а овците одат по него, зашто го познаваат неговиот глас.
5 По туѓинец никако не одат, туку бегаат од него, зашто не го познаваат гласот на туѓинците.'
6 Исус им ја кажа оваа споредба, но тие не го сфатија значењето на тоа за кое им зборуваше.
7 Исус повторно им рече: 'Bистина, вистина, ви велам: Јас Сум вратата за овците.
8 Сите кои дојдоа пред Мене, се крадци и разбојници, но овците не ги послушаа.
9 Јас Сум вратата. Кој ќе влезе низ Мене, ќе биде спасен, ќе влегува и ќе излегува и ќе најде пасиште.
10 Крадецот влегува само да обира, да заколе и да погуби. Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие.
11 Јас Сум Добриот Пастир. Добриот пастир го дава својот живот за овците.
12 Главеникот, кој не е пастир, кому овците не му припаѓаат, го гледа волкот како доаѓа, ги остава овците и бега, а волкот ги разграбува и ги раштркува;
13 зашто е главеник и не се грижи за овците.
14 Јас Сум Добриот Пастир и ги познавам Моите и Моите Ме познаваат Мене.
15 Како што Таткото Ме познава Мене, и Јас Го познавам Таткото; и Јас го давам Мојот живот за овците.
16 И други овци имам, што не се од ова трло, и нив треба да ги доведам. Тие ќе го слушаат Мојот глас и ќе биде едно стадо и еден пастир.
17 Таткото Ме љуби затоа што Јас го давам Својот живот, за повторно да го земам.
18 Никој не Ми го одзеде, туку Јас го давам Сам од Себе. Имам власт да го дадам, и имам власт да го земам пак. Оваа заповед ја примив од Мојот Татко.'
19 Заради овие зборови пак настана раздор меѓу Евреите.
20 Мнозина од нив велеа: 'Опседнат е од демон и блада, зошто Го слушате?'
21 Други велеа: 'Тоа не се зборови на опседнат од демон. Може ли демон да отвора очи на слепи?'
22 Тогаш во Ерусалим се празнуваше празникот Посветување; беше зима.
23 А Исус одеше по Соломоновиот трем на Храмот.
24 Тогаш Евреите Го опкружија и Му рекоа: 'До кога ќе ни ја измачуваш душата? Ако си Ти Христос, кажи ни отворено!'
25 Исус им одговори: 'Bи реков, и не верувате. Делата што Јас ги правам во името на Мојот Татко сведочат за Мене.
26 Но, вие не верувате, зашто не сте од Моите овци.
27 Моите овци го слушаат Мојот глас, Јас ги познавам, и тие одат по Мене.
28 Јас им давам вечен живот и никогаш нема да загинат и никој нема да ги отме од Мојата рака.
29 Мојот Татко, Кој ми ги даде, поголем е од сите, и никој не може да ги отме од раката на Мојот Татко.
30 Јас и Мојот Татко сме едно.'
31 Евреите, пак, зедоа камења за да Го каменуваат.
32 Исус им рече: 'Bи покажав многу добри дела од Мојот Татко. За кое од тие дела ќе Ме каменувате?'
33 Евреите Му одговорија: 'Не Те каменуваме заради добро дело, туку заради богохулство, зашто Ти, иако си човек, се правиш Бог.'
34 Исус им одговори: 'Не е ли напишано во вашиот Закон: 'Јас реков: богови сте?'
35 Ако ги нарече богови оние на кои им беше упатено Божјото Слово, а Писмото не може да биде нарушено,
36 зошто вие велите дека хули на Бога Оној Кого Таткото Го посвети и Го испрати во светот. Затоа што реков: 'Јас Сум Божјиот Син?'
37 Ако не ги извршувам делата на Мојот Татко, не верувајте Ми.
38 А ако ги извршувам, верувајте им на делата, ако Мене не Ми верувате, за да знаете и останете во знаењето дека Таткото е во Мене и Јас сум во Таткото ! '
39 Тогаш сакаа пак да Го фатат, но им се измолкна од рацете.
40 И пак отиде преку Јордан, каде што отпрвин крштаваше Јован, и остана таму.
41 И мнозина дојдоа кај Него и рекоа: 'Јован не направи ниедно чудо, но сè што рече Јован за Него, беше вистина.'
42 И таму мнозина поверуваа во Него.