Битие. Chapter 6

1 А кога лу ето почнаа да се множат на земјата, и керки им се народија,
2 тогаш синовите Божји, гледајки ги керките човечки дека се убави, ги земаа, кои што ги сакаа, за жени.
3 И рече Господ Бог: 'Духот Мој нема вечно да пребива во лу ето, зашто тие се тело; ете деновите нивни нека им бидат сто и дваесет години.'
4 А имаше во тоа време xинови на земјата, особоно, пак, кога синовите Божји почнаа да влегуваа при керките човечки и тие почнаа да им ра аат; тоа се силните лу е, прочуени од старото време.
5 И виде Господ Бог дека лошотиите ме у лу ето на замјата се големи, и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое време.
6 И се покаја Бог што го беше создал човекот на земјата, па се огорчи во срцето Свое.
7 И рече Господ: 'Kе ги истребам лу ето што сум ги создал, од земјата - од човекот до животното, sверовите и птиците небески - оти се кајам што ги создадов.'
8 Но Ное најде милост пред очите на Господа Бога.
9 Еве го животот на Ноја: Ное беше човек праведен и непорочен во својот род; Ное живееше секогаш според вољата Божја.
10 И му се родија на Ное три сина: Сим, Хам и Јафет.
11 А земјата се израсипа пред лицето на Бога, и се исполни со неправда.
12 И погледна Господ Бог на земјата, и ете - таа беше расипана: бидејки секоја плот беше се отклонила од својот пат на земјата.
13 И му рече Господ Бог на Ноја: 'Крајот на секое тело пред очите Мои дојде, зашто се исполни земјата со неправда од нив; и, еве, Јас ке ги истребам нив од земјата.
14 Изгради си за себе ковчег од дрвото гофер, и направи прегради во ковчегот; потоа намачкај го со смола одвнатре и однадвор.
15 А изгради го вака: должината на ковчегот да биде триста лакти, ширината негова педесет лакти, а во висина да е триесет лакти.
16 Направи и прозорец на ковчегот, и засводи го на еден лакот одозгора; стави му и врата на ковчегот отстрана и нека има три ката во него: долен, среден и горен.
17 Јас ке пуштам потоп, вода, на земјата, за да ја истребам под небото секоја плот, во која има дух животен, се, што е на земјата, ке изгине.
18 Но со тебе Јас ке направам завет Свој, а во ковчегот ке влезеш ти, и со тебе и синовите твои, и жената твоја, и жените на синовите твои.
19 И внеси во него исто така од сите животни, од секој добиток и од сите влекачи, и од секоја плот да има по две, за да останат со тебе во живот; а од машки и женски пол да бидат.
20 Од птиците според родот нивни, и од добитокот според родот негов, и од сите влекачи според нивниот род, и тоа се по две ке влезат при тебе, за да останат живи со тебе, пород од машки и женски пол.
21 И земи со себе секаква храна, со каква се хранат, и чувај ја при себе; тоа ке биде храната за тебе и за нив!'
22 И направи Ное се: направи така како што му заповеда Господ Бог.