1 Летописи. Chapter 1

1 Адам, Сит, Енос,
2 Каинан, Малелеил, Јаред,
3 Енох, Матусал, Ламех,
4 Ное, Сим, Хам и Јафет.
5 Синови Јафетови: Гамер, Магог, Мадај, Јаван, Елиса, Товел, Мосох и Тирас.
6 Синови Гомерови: Асханаз, Рифат и Тогарма.
7 Синови Јаванови: Елиса, Тарсис, Хетим и Доданаим.
8 Синови Хамови: Хус, Месраим, Фут и Ханан.
9 Синови Хусови: Сава, Евила, Савата, Регма и Севетаха. Синови Регманови: Сева и Дадан.
10 Хус го роди и Неврода: тој почна да станува силен на земјата.
11 Месраим ги роди: Лодима, Анамима, Лавима, Фатероима и Нефтосеима,
12 Патросонима, Хаслоима, од кого произлегоа Филистејците, и Кафторимите.
13 Ханан го роди Сидона, својот првенец, и Хетеа,
14 Јевусеја, Амореја, Гаргесеја,
15 Евеја, Арукеја, Асенија,
16 Арадија, Самареја и Аматија.
17 Синови Симови: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам. Синови Арамови: Уз, Ул, Гетер и Масох.
18 Арфаксад го роди Каинана, и Каинан го роди Сала, Сала, пак, го роди Евера.
19 На Евера му се родија двајца синови: едниот се викаше Фалек, зашто во неговите дни се раздели земјата; брат му се викаше Јектан.
20 Јектан го роди Едмодада, Салефа, Асермота, Јадера,
21 Адорама, Узала, Декла,
22 Гамала, Авимеила, Сава,
23 Уфира, Евилата и Јоава. Сите тие беа Јектанови синови.
24 А синови Симови се: Арфаксад, Каинан, Сала,
25 Евер, Фалек, Рагав,
26 Серух, Нахор, Тара,
27 Аврам, тој е и Авраам.
28 Синови Авраамови: Исак и Исмаил.
29 Еве го нивниот одослов: Навајот, првениц Измаилов, по него Кидар, Навдеил, Мавсан,
30 Маома, Идума, Масиј, Ходад, Теман,
31 Јетур, Нафдес, и Кедма. Тоа се Измаиловите синови.
32 Синовите на Хетура, Авраамова наложница: таа го роди Зомврана, Језана, Мадала, Мадијама, Јесвока и Суеја. Синови Језанови: Сава и Дедан. Синови Деданови: Рагуил, Навдеил, Асурим, Латусим и Асомин.
33 Синови Мадијамови: Гефар, Офер, Енох, Авида и Елдад. Сите тие се Хетурини синови.
34 И го роди Авраам Исака. Синови Исакови: Исав и Израил.
35 Синови Исавови: Елифаз, Рагуил, Јевул, Јеглом и Кореј.
36 Синови Елифазови: Теман, Омар, Софор, Готам, Кенез, а Тамна, Елифазова наложница, му го роди Амалика.
37 Синови Рагуилови: Махет, Заре, Соме и Мозе.
38 Синови Сирови: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асер и Дисан.
39 Синови Лотанови: Хори и Еман, а сестрата Лотанова: Тамна.
40 Синови Совалови: Адуар, Манат, Увал, Сапфи и Онам. Синови Севегонови: Аија и Онам.
41 Деца Ананови: Дисон и Еливама, Анонова керка. Синови Дисонови: Амада, Есеван, Етран и Харан.
42 Синови Асорови: Валам, Занан и Илакан. Синови Дисонови: Ос и Аран.
43 Еве ги и царевите, што царуваа во земјата Едомова, пред да се зацари цар над синовите Израилеви: Валак, син Веоров, а градот негов се викаше Денава.
44 Умре Валак, а по него стана цар Јовав, синот Зарин од Восора.
45 Умре Јовав, а по него царуваше Асом, од земјата на Теманците.
46 Умре Асом, и по него стана Адад, син Варадов, кој ги порази Мадијамците во Моавското поле. Неговиот град се викаше Гетем.
47 Умре Адад, а по него цар стана Самла, од Масекас.
48 Умре Самла, и по него цар стана Саул, од Роовот, што е при реката.
49 Умре Саул, а по него цар стана Валаенон, син Аховоров.
50 Умре Валаенон, и по него цар стана Адад, син Варадов; градот му се викаше Фагор; името на жена му беше Метевеил, керка на Матраида.
51 Потоа умре и Адад. Кнезови едомски беа: кнез Теман, кнезот Алуа, кнезот Јетаф,
52 кнезот Еливама, кнезот Ила, кнезот Финон,
53 кнезот Кенез, кнезот Таман, кнезот Вамаил,
54 кнезот Гамаесил, кнезот Арераман. Тоа беа кнезовите идумејски.