Левит. Chapter 2

1 'Ако некој Му принесе на Господа лебна жртва, нека принесе пченично брашно, и нека го прелие со елеј, па на него нека стави ливан;
2 нека ја донесе тој кај синовите Аронови, свештениците, а свештеникот да земе полна рака од брашното пченично со елеј и сиот нејзин ливан, па нека ја запали таа свештеникот на жртвеникот како спомен нејзин; тоа е жртва со пријатен мирис на Господа,
3 а она што ке остане од жртвата нека биде за Арона и за синовите негови: тоа е најголема светиња ме у жртвите на Господа,
4 Ако, пак, се принесува дар жртва од пченично брашно печена во печка, тоа нека бидат бескрасни лебови, замесени со елеј, и бесквасни питки, намажани со елеј.
5 Ако ти е жртвата дар пржен во тава, нека биде со пченично брашно, земесено со елеј, без квас;
6 раскрши ја на парчиња и полеј ја со елеј: тоа е жртва на Господа.
7 Ако ти е дарот твој жртва од огниште, таа треба да биде направена од пченично брашно со елеј.
8 И принеси ја жртвата, што си ја приготвил од тоа, на Господа: претстави ја пред свештеникот, а тој нека ја положи на жртвеникот;
9 и свештеникот нека земе дел од таа жртва за спомен и нека ја изгори на жртвеникот: тоа жртва со благопријатен мирис пред Господа;
10 остатокот, пак, од жртвата нека биде за Арона и синовите негови; тоа е најголема светиња ме у жртвите на Господа.
11 Секоја жртва, што Му ја принесувате на Господа, не правете ја со квас, зашто ни квас ниту мед не треба да се принесува како жртва на Господа.
12 Принесувајте Му ги нив на Господа како привини од плодовите; но на жртвеникот да не се полагаат како пријатен мирис пред Господа.
13 Секој дар од вашата жртва со сол засоли го, и не оставај ја жртвата своја на заветот на твојот Бог без сол: при секоја жртва принеси сол.
14 Ако Му принесуваш на Господа жртва од првите житни плодови, принесувај ја како дар од своите први плодови во зрна од исчукани пресни класја, исушени на оган,
15 полиј ја со елеј и стави врз неа ливан: тоа е жртва,
16 а свештеникот да изгори дел од зрната и елејот со сиот ливан за спомен: тоа е принос на Господа.'