2 Јованово. Chapter 4

1 Затоа, ве молам, јас, затвореник на Господ, да живеете достојно за призванието во кое сте повикани,
2 со сета понизност, кроткост и со трпеливост, поднесувајќи се едни со други во љубов!
3 Настојувајте да го запазите единството на Духот во врската на мирот.
4 Постои едно тело и еден Дух, како што бевте и вие повикани во една надеж на вашето призвание;
5 еден Господ, една вера, едно крштавање,
6 еден Бог и Татко на сите, Кој е над сите, преку сите и во сите.
7 А секому од нас му е дадена благодат според мерата на Христовиот дар.
8 Затоа се вели: 'Кога се вознесе, поведе робје; а на луѓето им даде дарови.'
9 (А 'се вознесе' - што значи друго, освен дека исто така слегол во долните предели на земјата?
10 Тој што слезе, тоа е Оној истиот Кој се вознесе над сите небеса, за да исполни сè.)
11 И Тој даде едни за апостоли, а други за пророци; едни за евангелисти, а други за пастири и учители,
12 за да се усовршат светиите за делото на службата, за изградување на Христовото тело,
13 сè додека сите не дојдеме до единство во верата и познавањето на Божјиот Син, до зрелиот човек, до мерата на растот на Христовата полнота.
14 Затоа да не бидеме веќе деца, фрлани натаму-наваму од бранови и носени од ветровите на некое учење, со човечка измама и лукавство, со итро измислени заблуди;
15 туку, говорејќи ја вистината во љубов, ние треба да растеме во сè - кон Оној Кој е главата, Христос.
16 Од Него, целото тело е поврзано и соединето во едно, на тој начин што секоја врска дава поткрепа според соодветно дејствување на секој одделен дел; тоа прави телото да расте за својата сопствена надградба во љубов.
17 Затоа ова го велам и сведочам во Господ, да не живеете веќе како што живеат неевреите во суетата на својот ум,
18 помрачени во својот разум, исклучени од Божјиот живот, заради незнаењето кое е во нив, заради закоравеноста на нивното срце.
19 Откако станаа бесчувствени, се предадоа себеси на сладострастие, за ненаситно да вршат секаква нечистота.
20 А вие не Го познавте така Христос,
21 ако навистина сте Го чуле и ако сте во Него поучени онака како што е вистината во Исус,
22 та во однос на своето поранешно поведение да го соблечете од себе стариот човек, кој пропаѓа според измамливите похоти,
23 и да се обновувате во духот на својот ум,
24 и бидете облечени во новиот човек, кој според Бог е создаден во вистинска праведност и светост.
25 Затоа отфрлете ја лагата и зборувајте вистина секој со својот ближен, зашто сме органи едни на други!
26 Гневете се, но не грешете! Сонцето да не зајде во вашиот гнев,
27 и не давајте му место на ѓаволот!
28 Кој крадел, да не краде веќе, туку подобро да се труди и да го работи со своите раце она што е добро, за да може да му дава на оној што има потреба!
29 Никаков лош збор да не излегува од вашата уста, туку само полезен за изградување, каде што е потребно, за да им даде благодат на слушателите.
30 И не жалостете Го Светиот Дух, со Кој сте запечатени за денот на избавувањето!
31 Секоја горчина, гнев, јарост, викање и хулење да бидат отстранети од вас, заедно со секаква злоба.
32 Бидете љубезни еден кон друг, чувствителни, проштавајќи си еден на друг, како што и Бог ви прости вам во Христос.